Czy można łączyć kilka węży strażackich w jeden ciąg?

Łączenie węży strażackichWęże strażackie są podstawowym wyposażeniem zastępu przestępującego do prowadzenia akcji gaśniczej. Żeby móc uzyskać linię podającą wodę o odpowiedniej długości i móc założyć stanowisko gaśnicze we właściwym miejscu, konieczne będzie jednak połączenie ze sobą kilku różnych węży. Dotyczy to zarówno linii służących do pobierania wody, jak i dostarczających ją przez poszczególne elementy armatury aż do prądownicy.

Dlaczego łączenie węży strażackich jest niezbędne?

Walka z ogniem wymaga stworzenia infrastruktury pozwalającej na podawanie środka gaśniczego. Najczęściej będzie to woda pobierana bezpośrednio ze znajdującego się w pojeździe zbiornika, akwenu lub cieku albo sieci hydrantowej. Oznacza to konieczność rozwinięcia linii gaśniczych z wykorzystaniem węży strażackich – ssawnych przy poborze wody ze źródła zewnętrznego albo tłocznych, składających się na linię zasilającą, jeżeli w grę wchodzi instalacja ppoż., lub zbiornik. Przy działaniach prowadzonych na szerszą skalę woda podawana jest zwykle ze skrzydeł i głównej linii natarcia. W tym celu konieczne będzie więc rozwinięcie linii głównej biegnącej do rozdzielacza oraz kilku linii gaśniczych do poszczególnych stanowisk.

Jak łączy się ze sobą węże?

Węże są wyposażone w końcówki umożliwiające podłączanie ich do poszczególnych urządzeń, a także łączenie ze sobą. Tworząc linie gaśnicze, wybiera się zwykle najkrótszą i najprostszą drogę, co minimalizuje straty ciśnienia. Węże strażackie nie powinny być narażone na kontakt z ostrymi krawędziami ani nacisk czy zginanie, stosuje się więc osłony tzw. siodełka oraz mostki przejazdowe. W liniach gaśniczych korzysta się z dodatkowego osprzętu. Do prawidłowego montażu używa się kluczy do łączników dających możliwość dokręcenia łączników osadzonych na końcach węży.