Jak odróżnić wąż ssawny od węża tłocznego?

Zwinięty wążŻadna akcja gaśnicza nie może się skończyć powodzeniem bez sprawnego wykorzystania dopasowanych do rodzaju płonących substancji środków gaśniczych. Dzięki skutecznemu ochładzaniu powierzchni, a także odcinaniu dostępu tlenu czy zdmuchiwaniu płomienia za sprawą wysokiego ciśnienia umożliwiają one zwykle ograniczenie strat i wyeliminowanie zagrożenia dla mienia znajdującego się w pobliżu. Do podawania odpowiednich ilości piany, wody lub proszku niezbędne będą węże ssawne i tłoczne. Przekonajmy się, jakie są między nimi różnice. 

Czym wyróżniają się węże tłoczne?

Węże tłoczne są podstawowym wyposażeniem każdego wozu bojowego straży pożarnej, a także obowiązkowym elementem większości hydrantów przeciwpożarowych montowanych w budynkach. Ich podstawową funkcją jest transportowanie środka gaśniczego z motopompy do używanej przez strażaków prądownicy pozwalającej na skierowanie strumienia w odpowiednie miejsce. Wytwarza się je z elastycznego splotu wykonywanego z trwałych i wytrzymałych włókien z tworzywa sztucznego np. poliamidu lub poliestru. Wewnętrzną powłokę węża stanowią substancje, które jednocześnie go uszczelniają oraz gwarantują swobodny przepływ środka gaśniczego. Niektóre węże tłoczne mogą mieć powłokę zabezpieczającą przed wysoką temperaturą, uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemikaliami. 

Co charakteryzuje węże ssawne?

Węże ssawne mają nieco inną budowę, która wynika ze sposobu, w jaki są wykorzystywane. Ich zadaniem jest przetaczanie cieczy za sprawą wytwarzanego przez pompę podciśnienia. Używa się ich m.in. do opróżniania zbiorników czy pobierania wody gaśniczej. W związku z tym muszą one podczas pracy zachowywać właściwy kształt, by nie blokować przepływu. Dla uzyskania odpowiedniej struktury przestrzennej węża jego rdzeń jest wzmacniany metalową siatką, gwarantującą uzyskanie odpowiedniej sztywności. Węże ssawne są także zabezpieczane od zewnątrz np. gumą, nitrylem czy PVC. Od węży tłocznych odróżnia je również mniejsza długość wynosząca na ogół 1,6 lub 2,4 m oraz większa szerokość – 75, 110 albo 150 mm.