Jak podłącza się węże strażackie do hydrantów nadziemnych?

HydrantZastępy straży pożarnej, które przybywają na miejsce, gdzie rozgorzał ogień, muszą rozwinąć niezbędny do podjęcia akcji gaśniczej sprzęt oraz zapewnić sobie dostęp do właściwej ilości środka gaśniczego, a więc zwykle wody. Jeżeli w okolicy znajduje się odpowiednia infrastruktura przeciwpożarowa, to węże strażackie podłącza się bezpośrednio do niej. Przekonajmy się, z jakich urządzeń można w takim przypadku skorzystać oraz sprawdźmy, jak wygląda podłączanie węży do hydrantów nadziemnych. 

Skąd można pobierać wodę do akcji gaśniczej?

Prowadzenie akcji gaśniczej wymaga szybkiego podłączenia się do źródła wody, która będzie wykorzystywana jako środek pozwalający na chłodzenie płonących substancji oraz odcinanie dostępu tlenu podtrzymującego płomienie. W zależności od sytuacji w tym celu zwykle używane są dostępne hydranty przeciwpożarowe. Wewnątrz budynków korzysta się z hydrantów umieszczonych w szafkach hydrantowych, natomiast poza obiektami używa się hydrantów zewnętrznych – podziemnych lub nadziemnych. W pierwszym przypadku do podłączenia węży konieczne będzie zamontowanie specjalnego stojaka hydrantowego, którego konstrukcja pozwoli na sprawny pobór wody. W drugim węże zostaną podpięte bezpośrednio do znajdujących się tuż pod głowicą hydrantu nadziemnego nasad. Ponieważ są one jednak zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz niepowołanym użyciem, wymaga to skorzystania z odpowiedniego wyposażenia.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z hydrantu nadziemnego?

Podpięcie węży do hydrantu nadziemnego wymaga połączenia znajdującej się na hydrancie nasady z nasadą, którą zakończony jest używany wąż tłoczny. Wiąże się to z koniecznością zdjęcia z nasady hydrantowej zamontowanej pokrywy oraz zastosowania odpowiedniego dla danej średnicy łącznika. Do prawidłowego połączenia nasady z łącznikami niezbędne jest użycie klucza hydrantowego, dzięki czemu można dokręcić poszczególne elementy oraz odblokować przepływ wody. Hydrant może obsługiwać jedną lub kilka linii gaśniczych zestawianych przy wykorzystaniu właściwego rozdzielacza z podłączonymi do niego wężami.