Jak składować węże strażackie?

Czerwone węże gaśniczeSprzęt służący do akcji pożarniczych musi spełniać wymogi co do swoich parametrów użytkowych i trwałości, a także powinien być odpowiednio przechowywany, co uchroni go przed uszkodzeniami i sprawi, że będzie w stałej gotowości do kolejnego użycia. Dotyczy to też węży strażackich niezbędnych do podawania środków gaśniczych, lecz jednocześnie narażonych na zniszczenie powodowane uszkodzeniami mechanicznymi np. przetarciem, zgnieceniem albo przecięciem, a także zagrożonych butwieniem czy rozwojem pleśni wskutek kontaktu z wilgocią. By uniknąć tego rodzaju problemów, istnieją specjalne reguły dotyczące postępowania z wężami przeciwpożarowymi po zakończeniu działań oraz prawidłowego przechowywania. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej. 

Jakie są zasady przygotowania węży strażackich do przechowywania?

Węże strażackie po zakończeniu akcji są zmoczone środkami gaśniczymi, dlatego po każdym użyciu powinny być umyte w roztworach łagodnych środków myjących, a następnie osuszone w stanie rozwiniętym, tak by cała woda mogła z nich spłynąć. Pomieszczenia przeznaczone do suszenia muszą być przewiewne i ogrzewane, a elementy do zawieszania węży nie mogą mieć ostrych krawędzi. Możliwe jest też użycie specjalnych suszarek posiadających wymagany atest.

Gdzie można magazynować węże strażackie?

Magazynowanie węży strażackich musi się odbywać się w pomieszczeniach, w których nie ma nadmiernej wilgoci ani zbyt dużego nasłonecznienia. Optymalna temperatura wynosi do 15°C, konieczne jest również zapewnienie stałego przepływu powietrza. Do składowania należy używać specjalnych regałów o konstrukcji umożliwiającej krążenie powietrza. Węży nie można układać tak, by miały bezpośredni kontakt ze ścianami, podłogą lub sufitem. Co 6 do 8 tygodni zaleca się przewinięcie węża trzymanego na zwijadle.