Jak wygląda próba ciśnieniowa węża hydrantowego?

HydrantW całej Polsce rozmieszczone są dziesiątki tysięcy hydrantów przeciwpożarowych. Zarówno w postaci hydrantów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Hydranty wewnętrzne stanowią wyposażenie różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej: uczelni, szkół, urzędów, sklepów, szpitali itp. Odgrywają one niezwykle ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa.

W szafce hydrantowej oprócz samego hydrantu można znaleźć także wąż hydrantowy. Aby mieć pewność jego pełnej sprawności przeprowadza się tzw. ciśnieniową próbę. Kiedy należy ją wykonać? Jaki jest jej główny cel? Dlaczego to ważne? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w naszym artykule. 

Do czego służy hydrant wewnętrzny?

Aby zrozumieć celowość przeprowadzania ciśnieniowej próby węża hydrantowego warto na początku wiedzieć do czego właściwie służy sam hydrant wewnętrzny. Jest to urządzenie umieszczane na sieci wodociągowej wewnętrznej. Jego zastosowanie jest niezwykle ważne. Służy on bowiem do szybkiego poboru wody, co umożliwia skuteczne gaszenie ewentualnego pożaru. Szczególnie przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku lub do dogaszania pogorzelisk. Ze względu na średnicę węża hydrantowego hydranty dzielimy na trzy typy: DN 25, DN 52 i DN 33. Na pewno każdy z nas nie raz spotkał się z hydrantem wewnętrznym w różnych budynkach użyteczności publicznej. Nie sposób go nie zauważyć, ponieważ jest to czerwona, z reguły blaszana szafka w kształcie kwadratu umieszona na około 1,5 metra wysokości ściany.

Po co przeprowadza się ciśnieniową próbę węża hydrantowego i na czym ona polega?

Jak już wspomnieliśmy w szafce hydrantowej znajduje się również wąż hydrantowy. To właśnie za jego pomocą można sprawnie przetransportować wodę w miejsce wybuchu ognia. Węże hydrantowe podlegają tzw. próbie ciśnieniowej. Ma ona na celu badanie ich wytrzymałości na maksymalne ciśnienie robocze. Test ten polega na wypełnieniu badanego odcinka wężowego cieczą roboczą i sprężeniem cieczy, aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia. Po tym etapie próby ciśnieniowej należy przeprowadzić kontrolę szczelności węża. Szczególną uwagę należy zwrócić wówczas na miejsca wyjątkowo podatne na uszkodzenia. Należą do nich np. styki węża z łącznikami.

Jak często należy przeprowadzać próbę ciśnieniową i co oznaczają jej wyniki?

Zgodnie z zadami bezpieczeństwa określonymi prawnie próbę ciśnieniową węża hydrantowego należy przeprowadzić co najmniej raz na 5 lat lub jeśli podczas corocznego przeglądu instalacji hydrantów wewnętrznych wystąpi przypuszczenie uszkodzenia odcinka wężowego. Dopuszczenie węża do dalszego użytkowania dozwolone jest jedynie po zaliczeniu próby na maksymalne ciśnienie robocze. Jeśli zauważone zostaną nawet minimalne przecieki lub odkształcenia wąż powinien być niezwłocznie naprawiony lub wymieniony, a próba powinna zostać powtórzona zaraz po usunięciu usterki.