Jakimi materiałami wzmacnia się wnętrza węży strażackich?

Wąż strażackiSprawne podawanie środków gaśniczych jest warunkiem skutecznej walki z ogniem. Sprzęt wykorzystywany w akcji gaśniczej musi gwarantować odpowiednią wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura czy obciążenia mechaniczne, a także ułatwiać wykonywanie poszczególnych zadań niezbędnych do ugaszenia pożaru. Do najważniejszych elementów ekwipunku zastępów kierowanych do opanowania zarzewia ognia należą węże strażackie. Przekonajmy się, dlaczego ich wytrzymałość jest tak ważna i sprawdźmy, w jaki sposób się ją zapewnia. 

Z czym muszą radzić sobie węże strażackie?

Węże strażackie muszą radzić sobie ze sprawnym przesyłaniem wody lub innych środków gaśniczych, powinny więc być odporne na chemikalia, a ich wnętrze powinno być możliwie gładkie, by opory przepływu były jak najniższe. Równie ważna jest wytrzymałość temperaturowa oraz dobre znoszenie wysokich ciśnień. Zestawianie linii gaśniczych często wiąże się z koniecznością zaginania węży, przekładania ich przez różne elementy np. ogrodzenia czy mury, co wymaga dobrej wytrzymałości na zginanie, a jednocześnie ryzyko przetarcia czy zgniecenia. Kluczowe znaczenie ma więc zarówno budowa węży, jak i użyty w tym celu materiał.

Z czego wytwarza się węże strażackie?

Węże pożarnicze używane podczas gaszenia pożaru w celu przesyłania wody do zamontowanej na ich końcu prądownicy pozwalającej na kierowanie strumienia w odpowiednie miejsce to węże tłoczne. Z reguły mają one budowę dwu- albo trzywarstwową. Wewnętrzną powłokę, tzw. wkładkę stanowi warstwa materiału takiego jak guma lub jeden z elastomerów np. poliuretan albo polichlorek winylu. Dla uzyskania odporności na czynniki mechaniczne kluczowe znaczenie ma jednak oplot, tworzący strukturę nośną węża, odpowiedzialny również za wytrzymywanie ciśnienia oraz zaginanie węża i wywierane na jego powierzchnię naciski. Jest to zwykle wyrób włókienniczy, tkany w obwodzie zamkniętym. Wykonuje się go z nici osnowy biegnącej wzdłuż długości i wątku, ułożonego poprzecznie. Materiałami używanymi do uzyskania odpowiednich parametrów mechanicznych są nici z jedwabiu poliestrowego, które są zarazem elastyczne i odporne na rozciąganie. Taśma wężowa z zewnątrz może jednak być chroniona dodatkowymi powłokami zabezpieczającymi przed temperaturą, przebiciem, przetarciem lub chemikaliami.