Obsługa hydrantu przeciwpożarowego. Co warto wiedzieć?

Hydrant przeciwpożarowyNikt nie chce być uczestnikiem sytuacji, która może zagrażać jego zdrowiu lub życiu. Niestety w życiu zdarzają się takie momenty, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Należy do nich między innymi pożar. Na szczęście hydrant przeciwpożarowy to urządzenie na tyle intuicyjne, że każdy powinien bez problemu poradzić sobie z jego obsługą. Ponadto przy zdecydowanej większości modeli można znaleźć instrukcję ich obsługi.

Obsługa hydrantu przeciwpożarowego krok po kroku

Aby dostać się do hydrantu przeciwpożarowego, należy otworzyć szafkę, w której się on znajduje lub zbić szybkę, która go zabezpiecza. Następnym krokiem powinno być rozwinięcie węża oraz odkręcenie zaworu hydrantowego. Później pozostaje tylko otwarcie zaworu prądownicy. Strumień gotowego do użytku hydrantu należy skierować bezpośrednio na ogień. 

Najczęstsze miejsca występowania hydrantów przeciwpożarowych

Hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny to obowiązkowe wyposażenie każdego budynku użyteczności publicznej wszystkich miejsc komunikacji publicznej. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom się tam znajdującym. Umieszczenie hydrantów przeciwpożarowych także nie jest bez znaczenia. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jasno mówi, iż węże z wodą powinny znaleźć się przy wejściach do budynków i klatek na każdej z dostępnych kondygnacji.

Hydranty powinny być dostępne także na korytarzach i holach, przy wejściach na poddasza, przy wyjściach ewakuacyjnych i tych prowadzących na otwartą przestrzeń. Istotny jest również fakt, że wyżej wymienione rozporządzenie jasno mówi o tym, że hydranty przeciwpożarowe obligatoryjnie muszą znajdować się na halach produkcyjnych i w magazynach, a szczególnie w miejscach zagrożonych wybuchami.