Od czego zależy dynamika przepływu cieczy przez wąż strażacki?

Czerwone węże strażackieSkuteczne gaszenie pożarów wymaga dostarczania właściwej ilości środka gaśniczego. Transportowanie cieczy jest możliwe przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury – przede wszystkim węży strażackich, które pozwalają na podawanie środka gaśniczego w wybrane miejsce, a jednocześnie dają dużą swobodę w kształtowaniu struktury używanych linii gaśniczych za sprawą dedykowanej armatury od rozdzielaczy po prądownice. W zależności od zastosowanych urządzeń można uzyskać różną dynamikę przepływu środka gaśniczego. Przekonajmy się, jakie czynniki wpływają na jej poziom. 

Co wpływa na przepływ środka gaśniczego w wężu strażackim?

Przepływ środka gaśniczego jest wymuszany przez wykorzystywaną motopompę, która generuje ciśnienie potrzebne do przemieszczenia cieczy na określoną odległość, a także podniesienie jej na niezbędną wysokość. Optymalny poziom wytwarzanego ciśnienia zależy od średnicy stosowanych węży strażackich oraz rodzaju zastosowanej prądownicy. W przypadku węży o znacznej średnicy ciśnienie będzie musiało być większe, z uwagi na straty związane z dużo większą powierzchnią wewnętrzną węża i oddziaływaniami między nią a cząsteczkami przesyłanej cieczy. Znaczenie dla wielkości przepływu ma długość linii gaśniczej oraz ilość zamontowanych w niej rozdzielaczy. Istotne są zmiany średnicy węży. Równie ważna będzie gładkość wewnętrznej powierzchni węży – wszelkie nierównomierności powodują zwiększenie oporów, a tym samym zwiększenie strat liniowych. Warto też pamiętać, że liczyć się będzie sposób rozmieszczenia węży.

Jak można zmniejszyć straty przepływu w wężach strażackich?

Sposobem na redukcję strat jest wyeliminowanie wszystkich czynników zaburzających przepływ i zastosowanie rozwiązań, które zmieniają przepływ burzliwy, w którym dochodzi do ciągłej interakcji między cząsteczkami wody powodującymi straty energii w przepływ laminarny. Oznacza to poruszanie się cząsteczek wody w warstwach równoległych do osi rurociągu, jednak z różną prędkością w poszczególnych strefach – wolniej tuż przy ściankach i szybciej w części środkowej. Receptą na uzyskanie przepływu laminarnego jest użycie specjalnych węży Hi-Flow.