Po czym poznać, że wąż strażacki kwalifikuje się do wymiany?

Wąż strażackiWęże strażackie są podstawowym elementem wyposażenia umożliwiającego prowadzenie akcji gaśniczej lub ratunkowej. Od ich prawidłowego funkcjonowania zależy możliwość rozwinięcia potrzebnych linii gaśniczych z węży tłocznych lub korzystania z węży ssawnych, przeznaczonych do pobierania środków gaśniczych, a także przepompowywania cieczy. Ze względu na ich znaczenie węże strażackie powinny być odpowiednio obsługiwane, konserwowane, a w razie potrzeby zawczasu wymieniane na nowe. Przekonajmy się, co jest ważne przy używaniu węży strażackich. 

Jak dba się o węże pożarowe podczas akcji i konserwuje po jej zakończeniu?

Węże strażackie są wykonywane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, różne substancje chemiczne oraz wysoką temperaturę. Podczas ich wykorzystywania stosuje się jednak dodatkowe rozwiązania, które ograniczają możliwości pojawienia się defektu, a jednocześnie gwarantują właściwą pracę węża. Wśród najważniejszych znajdzie się używanie mostków przejazdowych, dzięki którym węże nie są gniecione kołami poruszających się pojazdów, a także tzw. siodełek wężowych, przy pomocy których chroni się węże przed uszkodzeniem o krawędź dachu, płotu, rampy lub parapetu. Podstawowymi czynnościami po zakończeniu akcji jest płukanie oraz suszenie węży.

Co sprawdza się podczas kontroli stanu węży?

W ramach kontroli stanu węża pożarniczego sprawdza się wszystkie jego kluczowe elementy. Ważne będzie widoczne i zgodne z normą oznakowanie, brak śladów zużycia na taśmie wężowej, a także brak pleśni, zbutwienia i oznak działania chemikaliów. Wąż nie może też mieć uszkodzeń mechanicznych ani zanieczyszczeń. Istotne jest prawidłowe otaśmowanie węża, dobry stan łączników oraz uszczelek. Konieczne będzie też zaliczenie ciśnieniowej próby szczelności przy ciśnieniu 1,2 MPa przez 2 minuty. Wąż wymaga wymiany w razie pojawiania się wytrysków. Kontrolę okresową węży przeprowadza się co 6 miesięcy, wykonywana jest jednak także kontrola bieżąca, konieczna w odniesieniu do węży będących w użytkowaniu po każdorazowym ich wykorzystaniu.