Rodzaje węży strażackich

Węże strażackieWęże strażackie to jeden z podstawowych elementów armatury pożarniczej. Ich zadaniem jest podanie środka gaśniczego celem ugaszenia pożaru. Strażacy mają do dyspozycji węże tłoczne i ssawne. Zadanie tych ostatnich polega na zasysaniu wody z otwartego zbiornika przy pomocy motopomp. Aby węże ssawne nie spłaszczały się podczas pobierania środka gaśniczego, oplecione są oplecione drutem. Ich średnica wynosi 75, 110 albo 150 mm. Są również stosunkowo krótkie – mają długość 1.6 lub 2.4 m. 

Jak wyglądają węże tłoczne?

Inne zadanie mają węże tłoczne. Jak nazwa wskazuje, służą do tłoczenia wody od motopompy do prądownicy, skąd wydobywa się strumień gaśniczy. Węże te mają długość 15-20 m oraz mniejszą średnicę.

Zastosowanie węży strażackich

Małych węży tłocznych używa się do gaszenia niewielkich pożarów. Chodzi tu o szybkie i skuteczne zaatakowanie ognia. Węże o większych średnicach są wykorzystywane do tworzenia linii gaśniczych.

Z kolei przy pomocy węży ssawnych środki gaśnicze są zasysane z odpowiednich zbiorników.

Wszystkie węże strażackie muszą być odpowiednio konserwowane i utrzymywane w stanie suchym. Węże ssawne nie mogą być wystawione na zbyt długotrwałe działanie słońca i smarów. Węże tłoczne warto wietrzyć i poddawać próbom wytrzymałościowym przynajmniej raz na kwartał. Należy również pamiętać o tym, by węże do hydrantów wewnętrznych były poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat. Mówi o tym polska norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po wykonaniu próby wystawia się protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych.

Należy pamiętać, że stan węży strażackich może zdecydować o powodzeniu całej akcji pożarniczej. Z tego samego powodu ważne jest, by wszelkiego rodzaju węże pożarnicze były poddawane próbom – zgodnie z przepisami i normami polskiego prawa.

Węże strażackie wszystkich rodzajów są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu cechują się dużą odpornością na ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne.