Szafka hydrantowa. Ważny element instalacji przeciwpożarowej

Szafka hydrantowaPrzepisy BHP jasno określają, jakie wyposażenie musi się znajdować w budynku. Dotyczy to wszelkich niebezpieczeństw, w tym pożaru.

O instalacji przeciwpożarowej myśli się już na etapie projektowania budynku, ustalając chociażby drogę ewakuacji w przypadku zagrożenia. Kiedy nie ma takiej możliwości, w starszych obiektach montuje się szafki hydrantowe, które pełnią ważną funkcję w razie pożaru. Należy pamiętać, że takie wyposażenie musi spełniać polskie normy bezpieczeństwa. 

Wyposażenie szafki hydrantowej

Szafki hydrantowe stosuje się głównie w budynkach użyteczności publicznej i w miejscach, gdzie przebywa większa liczba osób, czyli w szkołach, bankach, szpitalach itp. Takie wyposażenie jest zazwyczaj koloru czerwonego lub białego. Warto wspomnieć, że odcień może być dowolny, jednak musi być oznakowany zgodnie z normami. Co ciekawe, istnieje kilka rodzajów hydrantów wewnętrznych. Niektóre mogą mieć nawet miejsce na gaśnicę lub koc gaśniczy. Głównym elementem zawsze jest wąż, który umożliwia gaszenie pożarów z dalszej odległości niż gaśnica. Istnieją rozmaite typy szafek hydrantowych, które mogą różnić się wyposażeniem, wydajnością i zastosowaniem. Przykładowo, bardziej specjalistyczny sprzęt jest wykorzystywany w miejscach o wyższym ryzyku wystąpienia pożaru.

Najbardziej popularne hydranty wewnętrzne mają minimalną wydajność poboru wody mierzoną na wyloice prądownicy i wynoszącą 1 litr na sekundę. Bez wątpienia szafki hydrantowe stanowią jeden z głównych elementów instalacji przeciwpożarowej. W razie niebezpieczeństwa można w błyskawiczny sposób interweniować, jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Osoby pracujące w takich obiektach powinny być przeszkolone z zakresu obsługi hydrantu wewnętrznego i w razie potrzeby odpowiednio zareagować na ogień.