Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym i przystawką pianową

HydrantHydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym i przystawką pianową umożliwiają skuteczne gaszenie pożaru:

 • Pianą ciężką lub średnią przy zastosowaniu prądownicy pianowej lub wodą po wykorzystaniu środka pianotwórczego i wymianie prądownicy pianowej na prądownicę hydrantową
 • Pianą średnią lub ciężką przy zastosowaniu wytwornicy pianowej lub prądownicy pianowej. Po wykorzystaniu środka pianotwórczego i zastosowaniu prądownicy hydrantowej można stosować gaszenie wodą.

Skład hydrantu wewnętrznego:

 • Szafka hydrantowa z blachy stalowej, lakierowanej farbą proszkową poliestrowo- epoksydową lub z blachy nierdzewnej szlif 240 
 • Zawór hydrantowy ZH 52
 • Zasysacz liniowy Z-2 lub Z-225
 • Wąż do zasysacza o średnicy 25 mm
 • Wąż płasko składany o średnicy 52 mm i długości 20 mb
 • Środek pianotwórczy ROTEOR M 3% lub SW 3% – 50 l
 • Prądownica pianowa PP-2 lub HV 225 dla piany ciężkiej, lub wytwornica pianowa WP 2/75 lub M 225 dla piany średniej, lub zestaw składający się z prądownicy pianowej PP-2 lub HV 225 dla piany ciężkiej oraz wytwornicy pianowej WP 2/75 lub M 225 dla piany średniej
 • Prądownica hydrantowa Pwh-52

Rodzaj zamka:

 • EURO – pokrętny z plombą
 • PATENT – zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach

Wersje wykonawcze hydrantu:

 • prawe:
 • drzwi prawe (otwierane prawą ręką)
 • przyłącze z lewej strony
 • lewe:
 • drzwi lewe (otwierane lewą ręką)
 • przyłącze z prawej strony