Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym i przystawką pianową

Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm i długości 20 mb lub 30 mb oraz przystawką pianową pozwala gasić pożary:

 • pianą ciężką przy zastosowaniu przenośnej przystawki pianowej LX-PRIMA wypełnionej środkiem pianotwórczym lub wodą po wykorzystaniu środka pianotwórczego w przenośnej przystawce i wymianie przenośnej przystawki pianowej na prądownicę hydrantową PWh-25
 • pianą średnią przy zastosowaniu przenośnej przystawki pianowej MX-PRIMA wypełnionej środkiem pianotwórczym lub wodą po wykorzystaniu środka pianotwórczego w przenośnej przystawce i wymianie przenośnej przystawki pianowej na prądownicę hydrantową PWh-25

Zasięg użycia przenośnej przystawki pianowej LX-PRIMA i MX-PRIMA ograniczony jest jedynie długością węża hydrantowego (20 mb lub 30 mb)

Skład hydrantu wewnętrznego:

 • Szafka hydrantowa z blachy stalowej, lakierowanej farbą proszkową poliestrowo-epoksydową lub z blachy nierdzewnej szlif 240
 • Zawór hydrantowy
 • Wąż półsztywny o średnicy 25 mm i długości 20 mb lub 30 mb
 • Przenośna przystawka pianowa LX-PRIMA lub MX-PRIMA
 • Środek pianotwórczy ROTEOR M 3%, Roteor SW 3% lub Roteor M 6% – 12 l
 • Prądownica hydrantowa PWh-25

Rodzaj zamka:

 • EURO – pokrętny z plombą
 • PATENT – zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach

Wersje wykonawcze hydrantu:

 • prawe:
 • drzwi prawe (otwierane prawą ręką)
 • przyłącze z lewej strony
 • lewe:
 • drzwi lewe (otwierane lewą ręką)
 • przyłącze z prawej strony