Prądownice do agregatów śniegowych i gaśnic

Prądownice do gaśnic śniegowych

Prądownice do agregatów śniegowych służą do uformowania i kierowania na źródło ognia środka gaśniczego agregatu ASL 30i ASL 60 jakim jest dwutlenek węgla. Do produkcji tych prądownic wykorzystano najnowsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają spełniać produktowi wysokie wymagania użytkowe i techniczne.

Rozwiązania te pozwalają na osiągnięcie pozytywnych wyników prób ciśnieniem 23,00 MPa (230 atm) na wytrzymałość i szczelność, a także zapewniają skuteczność gaszenia gaśnicą śniegową z zaworem szybkootwieralnym zgodnie z wysokimi i najnowszymi standardami normy EN. Wymagania normy zostały potwierdzone w CNBOP podczas testowych prób gaszenia ognia.

Prądownice do agregatów śniegowych mogą pracować w temperaturze od -40 ºC do +100 ºC.

Wykonywane są w wersjach:

 • Dla gaśnic z zaworem szybkootwieralnym
  • Krótka tuba
  • Długa tuba
 • dla gaśnic z zaworem pokręcanym
  • Krótka tuba
  • Długa tuba

PRĄDOWNICE DO AGREGATÓW ŚNIEGOWYCH I GAŚNIC

Prądownice do agregatów śniegowych

Prądownice do gaśnic służą do uformowania i kierowania na źródło ognia środka gaśniczego jakim jest dwutlenek węgla. Wymagania mechaniczne i termiczne dla prądownic są bardzo wysokie.

Do wykonania prądownic do gaśnic stosowane są materiały o wysokich parametrach wytrzymałościowych oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.

Rozwiązania te zapewniają między innymi pozytywne wyniki prób ciśnieniem 23,00 MPa (230 atm) na szczelność i wytrzymałość, a także gwarantują skuteczność gaszenia gaśnicą śniegową z zaworem szybkootwieralnym zgodnie z najnowszymi wysokimi wymaganiami normy EN. Wymagania normy zostały potwierdzone w CNBOP podczas prób gaszenia testowego źródła ognia.

Prądownice do gaśnic śniegowych mogą pracować w temperaturze od -40 ºC do +100 ºC.

Wykonywane są w wersjach:

 • dla agregatów ASL 30 z wężem o długości 5 m
 • dla agregatów ASL 60 z wężem o długości 10 m

Oferujemy również: