0%

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

HomeProjekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji węży pożarniczych w przedsiębiorstwie”

Nazwa beneficjenta 

Bogdan Gil

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Okres realizacji

1.03.2017 – 31.05.2018

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest inwestycja w nowoczesne urządzenia, przeznaczone do produkcji węży pożarniczych. Dzięki zastosowaniu innowacji technologicznych – produktowych i procesowych – możliwe będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie Bogdan Gil nowoczesnych rozwiązań. Wdrożenie nowej technologii wytwarzania węża pożarniczego, umożliwi produkcję innowacyjnego wyrobu oraz inwestycję w nowoczesne urządzenia, które będą przeznaczone do produkcji. Projekt zakłada wdrożenie całkowicie nowej technologii produkcji węży pożarniczych, niestosowanej w skali kraju. Nowa technologia polega na metodzie produkcji węży wraz z połączeniem osobnych procesów produkcyjnych w jeden, co ma swoje przełożenie na efektywność pracy, skrócenie czasu produkcji i jednocześnie jej zwiększenie, innowacyjność wpływa także na precyzję wykonania węży.

Zakładane efekty, główne korzyści

Cel projektu osiągnięto. W przedsiębiorstwie nastąpiło wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji węży strażackich i pożarniczych, charakteryzujących się lepszymi, nowatorskimi parametrami użytkowymi. Wdrażana technologia produkcji węży wpłynie na rozwój potencjału przedsiębiorstwa, poprawę jakości i efektywną pracę pomp wodnych. Wąż produkowany według nowej technologii charakteryzuje się wysoką elastycznością i trwałością produktu.

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu:

  • Poprawa konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.
  • Zdobycie nowych klientów, w tym inicjacja sprzedaży eksportowej, głównie w branży wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
  • Zwiększenie zakresu stosowania technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz poprawa BHP w firmie.
  • Wzrost poziomu rentowności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu:

713 434,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

321 045,70 zł

image
https://www.bogdangil.pl/wp-content/themes/hazel/
https://www.bogdangil.pl/
#ed4217
style1
paged
Loading posts...
/home/users/b/bogdangil/www/176661/html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off