Projekt współfinansowany z UE

Realizacja projektu w ramach RPO WSL – działanie 1.2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa ŒŚląskiego -– realna odpowiedźŸ na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nazwa projektu: „Rozbudowa firmy Bogdan Gil poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek”
Nazwa beneficjenta: Bogdan Gil
Wartość projektu: 1 429 293,23
Wartość dofinansowania: 599 946,01

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek nowych wyrobów z asortymentu pożarniczych węży tłocznych oraz wprowadzeniu nowej konstrukcji oplotu poliestrowego. W ramach projektu zostały zakupione nowe maszyny, na których te węże są produkowane.

Informacje Ÿźródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŒŚląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

stopka1