Świadectwa dopuszczenia

Węże sprzedawane przez firmę Bogdan Gil wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami.
Posiadamy świadectwa dopuszczenia na następujące rodzaje węży:

Pożarnicze węże tłoczne do motopomp i autopomp:

  • typ WV-52-20 ŁA (B),
  • typ WV-75-20 ŁA (B),
  • typ W-110-20 ŁA (B),

węże do hydrantów wewnętrznych:

  • typ HV-52-15 ŁA (B),
  • typ HV-52-20 ŁA (B).

w trakcie badań są węże do motopomp i autopomp powlekane zewnętrznie:

  • typ WP-52-20 ŁA (B),
  • typ WP-75-20 ŁA (B).

Systematycznie certyfikujemy kolejne rodzaje węży.