Wyniki postępowań o udzielenie zamówień

Wyniki postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji węży pożarniczych w przedsiębiorstwie” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.

Informacje o wybranym wykonawcy 1/UE/2017

Informacje o wybranym wykonawcy 2/UE/2017

Informacje o wybranym wykonawcy 3/UE/2017

Informacje o wybranym wykonawcy 4/UE/2017

Informacje o wybranym wykonawcy 5/UE/2017

Informacje o wybranym wykonawcy 6/UE/2017