Zapytania o zakup

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji węży pożarniczych w przedsiębiorstwie” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, działanie 3.2. Innowacje w MŚP.